Synology hybrid raid

Některé modely vyšší řady a s více šachtami pro disky, nemají v nabídce možnost od určité verze DSM vytvořit svazek jako synology hybrid raid. Pouze klasickou s...

Debian a ipv6

Naše knihovna minulý rok přešla na nový knihovní systém koha s katalogem VuFind. Celý systém je na bázi klient - server. Knihovník přistupuje do systému přes we...