Debian a ipv6

Naše knihovna minulý rok přešla na nový knihovní systém koha s katalogem VuFind. Celý systém je na bázi klient - server. Knihovník přistupuje do systému přes we...